logo

Maatwerk in behandeling

In november 2010 werd door het Partnerschap Overgewicht Nederland de Obesitas Zorgstandaard gepubliceerd. Hierin is opgenomen wat goede zorg voor obesitas inhoudt. De Obesitas Vereniging onderstreept, als partner van het PON, de inhoud van de zorgstandaard. Wij adviseren behandelinstellingen deze standaard als richtlijn te gebruiken en daarmee een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van de zorg voor mensen met obesitas. Er is tevens een samenvatting beschikbaar. Een hardcopy exemplaar is de bestellen bij het Partnerschap Overgewicht Nederland.