logo

Bij- en nascholing

De Obesitas Behandelrichtlijn is in het najaar 2008 door alle betrokken beroepsverenigingen geaccrediteerd. In 2010 verscheen de Zorgstandaard Obesitas, daarmee is een begin gemaakt voor goede zorgverlening voor mensen met obesitas. We bieden momenteel twee aanvullende bij- en nascholingen aan. Een cursus gericht op de psychopathologie bij obesitas 'Introductie obesitas psychopathologie' en een tweede cursus gericht op de praktische kant van de zorgverlening, ‘Seminar: Begeleiden, verplaatsen en tillen van obese patiënten’

 

INTRODUCTIE OBESITAS PSYCHOPATHOLOGIE

 

Loopt u vast bij de behandeling en begeleiding van cliënten met obesitas?

  • Vergroot uw inzicht, kennis en vaardigheden.
  • Leer stemming-, angst- en eetstoornissen herkennen.
  • Maak problemen beter bespreekbaar.
  • Weet wanneer u moet doorverwijzen.

Obesitas Vereniging in samenwerking met Peter Daansen

 

Voor de psycholoog is in de behandeling van obesitas een belangrijke taak weggelegd. Obesitas gaat veelvuldig gepaard met psychologische problemen. Met name de kans op depressieve klachten en angststoornissen is verhoogd. Ook leidt een substantieel gedeelte van obese mensen aan een eetstoornis die niet onderkend wordt. Een louter gewichtsreducerende behandeling door diëtisten en bewegingsdeskundigen is in deze gevallen dan ook niet geïndiceerd.

 

Van vraag naar aanbod
Het veld geeft aan dat er behoefte is om meer kennis te krijgen over de onderkenning van psychologische problemen en de mogelijkheden van eventuele doorverwijzing naar specialistische 1e- of 2e-lijns hulpverlening. Diëtisten, bewegingsdeskundigen en huisartsen zijn bij overgewicht en obesitas in de meeste gevallen de eerst aangesproken hulpverleners. Het is belangrijk dat zij een basiskennis ontwikkelen om risicogroepen tijdig te onderkennen.

 

Cursusopzet
De aangeboden cursus tracht in deze behoefte te voldoen. Ingegaan zal worden op de bij obesitas meest voorkomende angststoornissen (o.a sociale fobie) stemmingsstoornissen en de eetbuienstoornis. Na afloop van de cursus kunnen de cursisten de eerste aanwijzingen voor deze stoornissen onderkennen en zorg dragen voor verwijzing voor verder onderzoek en/of behandeling. Alle stoornissen worden door de cursusleider kort toegelicht. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de cursisten eigen casuïstiek inbrengen. Een interactieve opstelling is bewezen effectief en wordt dan ook verwacht.

 

Wie is Peter Daansen?
De cursus wordt gegeven door Drs. P.J. Daansen, klinisch psycholoog en psychotherapeut. Hij is werkzaam bij PsyQ Haaglanden als manager zorg van de afdeling Eetstoornissen en Obesitas. Hij was lid van de Richtlijncommissie Obesitas en zit in het Partnerschap Overgewicht Nederland. Hij heeft nationaal en internationaal gepubliceerd over obesitas. Daarnaast is hij hoofdopleider Cognitieve Gedragsthapie bij de Centrale RINO groep in Utrecht en verzorgt hij meerdere keren per jaar inleidingen in de psychopathologie bij de Parnassia Academie in Den Haag.

 

Literatuur
Verplicht en opgenomen in de Reader:

 

- CBO Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen (2008). Alphen aan de Rijn, Van Zuiden Communications B.V. Pagina's 23-38, 178-180.

 

- W.Vandereycken, C.A.L.Hoogduin en P.M.G. Emmelkamp (2000). Handboek Psychopathologie deel 1, pagina's: 175-255 en 313-332; Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

 

Aanbevolen:

 

- J.Bosch, P.Daansen en C.Braat (2004). Cognitieve gedragstherapie bij obesitas. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

 

Details

 

Wanneer: vrijdag 25 november 2011 en vrijdag 16 december 2011.

 

Waar: Utrecht, Zuylenstede.
Cursusduur: 6 uur, studietijd 8 uur
Reader wordt toegezonden na betaling
Verlenging accreditatie aangevraagd voor diëtisten (13 punten).
Kosten: € 225,-

 

 

 

Seminar: Begeleiden, verplaatsen en tillen van obese patiënten’.

Trainingsinstituut Zwaartepunt slaat met een aantal leveranciers van obesitas zorg-hulpmiddelen (Lopital, Doove Obesicare, Doge Collection) en de Obesitas Vereniging de handen ineen. Zorg voor obesitas heeft naast een medische, theoretische kant, ook een praktisch en persoonlijk aspect. Met diverse symposia in 2009 en 2010 willen zij een belangrijke bijdrage leveren aan de kennis en kunde bij verplegend en verzorgend personeel, fysiotherapeuten en ergocoaches.

 

 

Hoofddoel
Deelnemer weet de verworven inzichten, kennis en vaardigheden op gebied van de obese patiënt te vertalen naar verantwoord Begeleiden, Verplaatsen en Tillen(BVT) waarbij de obese patiënt actief betrokken wordt. Hierdoor verbetert de kwaliteit van org en werk voor zowel patiënt als zorgverlener.

 

Subdoelen

 

1. Deelnemers heeft inzicht en kennis op gebied van de specifieke problemen van de obese patiënt in Nederland.
2. Deelnemers kan een obese patiënt in kaart brengen met behulp van het Obesitas BVT protocol.
3. Deelnemers kunnen voorwaarden en diverse oplossingen benoemen, praktisch technieken uitvoeren zodat er op een ergonomisch verantwoorde en patiëntgerichte wijze verzorgd kan worden.
4. Deelnemers werken samen met obese patiënten, beiden vanuit een proactieve houding.
5. De deelnemer stimuleert en sluit aan op de activiteit van obese patiënt waardoor de mobiliteit/zelfstandigheid van de patiënt sneller toe zal nemen.

 

Doelgroepen

 

• Ergotherapeuten en Fysiotherapeuten
• Ergocoaches
• Zorgverleners en verpleegkundigen die werken met obese patiënten
• Arbo coördinatoren/beleidsmakers

 

Details

 

De kosten bedragen € 250,--. Inclusief certificaat van deelname, aftekenen van ergocoachpaspoort, accreditatie, digitale bestanden en lunch.

 

De accreditatie zijn toegekend voor:

 

  • verzorgenden en verpleegkundigen (Zorgvragergebonden taken 4 punten. Professiegebonden taken 1 punt. Organisatiegebonden taken 1 punt).
  • ergotherapeuten en fysiotherapeuten, register algeem en geriatrie (6 punten).

 

Data Seminar 2011

 

maandag 21 november 2011, Breukelen