De NOV kan stappen vooruit maken dankzij de inzet van zoveel mogelijk leden en vrijwilligers. Met jouw hulp maken we onze gezamenlijke doelstellingen waar! Wij zijn altijd op zoek naar mensen die ons team kunnen versterken.

Momenteel zijn op zoek naar:

Bestuursleden

• Voor het besturen van de vereniging zoeken wij per direct mensen een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
• Om het werk beter te kunnen verdelen is een groter bestuur wenselijk. Daarom moet het bestuur aangevuld worden met enkele algemene bestuursleden. Deze algemene bestuursleden richten zich op bepaalde activiteiten/aandachtsgebieden, zoals informatievoorziening (website, nieuwsbrief etc.) en lotgenotencontact.


Om je als bestuurslid aan te melden, hoef je nog geen lid van de Obesitas Vereniging te zijn. Wel moet je de intentie hebben om lid te worden, want een lidmaatschap is een vereiste voor het vervullen van een bestuursfunctie.

Ook hoeft je niet zelf obesitas te hebben. Wel moet je je beroepsmatig of persoonlijk betrokken voelen bij het onderwerp obesitas/overgewicht. Een bestuursfunctie is onbezolgdigd. Alleen kosten die gemaakt worden voor het vervullen van de functie, zoals reiskosten, worden vergoed.

 

Vrijwilligers NOV

Er zijn altijd vrijwilligers nodig die de vele vragen en verzoeken die op ons afkomen te kunnen afhandelen. Denk bijvoorbeeld aan interviewverzoeken, vragen van lotgenoten beantwoorden of de Obesitas Vereniging vertegenwoordigen in werkgroepen. Afhankelijk van wat jij kunt en wat jij leuk vind, is er vast wel iets wat je kunt oppakken.

Als vrijwilliger moet je lid zijn of lid worden.

Heb je vragen over vrijwilligerswerk? Stel deze dan via: info@overgewichtnederland.org