logo

22. Mevrouw Terpstra is toch ook afgevallen waarom u niet?

 

...

Ik hoop op de eerste plaats dat Erica Terpstra het resultaat kan behouden op de lange termijn!
Want, zoals bekend, is afvallen niet  het echte  probleem  Dat ligt juist bij het stabiliseren op de lange termijn na een afvalperiode.

Erica Terpstra is afgevallen met behulp van een eiwitrijk en koolhydraatarm dieet met maaltijdvervangers (Prodimed). Het dieet kost je ongeveer 100 euro per week aan producten die niet door de verzekering gedekt worden..
Daarnaast heeft zij begeleiding gehad van een personal coach op beweeggebied en een gedragsdeskundige om de gedragsverandering te ondersteunen. Ook de kosten hiervoor worden niet gedekt door de verzekeringen.

Toch  komt deze aanpak in de buurt van de gecombineerde leefstijl interventie, (gli) die momenteel geadviseerd wordt in de Obesitas Behandelrichtlijn en in de praktijk gebracht wordt door het PON (Partnerschap Overgewicht Nederland). Alleen de eiwitpreparaten worden niet geadviseerd. (Er bestaat ook enige bezorgdheid over de lange termijninvloed van die eiwitten op de nieren.)  In de richtlijn staat dat dit op de lange termijn geen meerwaarde heeft boven gewone voedingsbegeleiding zonder preparaten. Je valt er vooral aan het begin snel van af, maar je leert jezelf geen gezonder voedingspatroon aan. Als je snel afvalt is de kans groot dat je ook weer terugvalt. Goede begeleiding voor langere tijd is daarom ontzettend belangrijk. Dat is nu in Nederland nog niet voor elke beurs beschikbaar.
 
 
 

 

21. Waarom laat u zich niet gewoon opereren?

 

Elke operatie heeft altijd risico's. Die ga ja pas in als je zeker bent dat je de situatie kunt verbeteren. Een obesitas-operatie alleen  is niet zaligmakend. Bariatrie, obesitas chirurgie, is onderdeel van een langdurig traject gericht op leefstijlverandering. De kous is dus niet af met een operatie. Je moet ook je hele eetpatroon aanpassen op de aanpassingen aan je stofwisseling (maagverkleining, darmomleiding of beide).
 Je komt ook niet automatisch in aanmerking voor een operatie. Vanaf BMI 40, of 35 icm gezondheidsproblemen.
Het al dan niet ondergaan van een operatie is een persoonlijke afweging. Acceptatie van overgewicht speelt daarbij een grote rol.

 

20. Ben je wel een patiënt?

 

 De meeste mensen hebben een zeer subjectieve beleving van het woord patiënt. Als je daarbij denkt aan iemand in bed met hoge koorts, of iemand die voor een behandeling naar het ziekenhuis moet, dan zul je iemand met  obesitas niet als patiënt zien.
Maar als je een bredere kijk hebt op het begrip en obesitas ervaart als een ongewenste lichamelijke situatie waarbij je voor hulp naar de dokter gaat, dan kun je zeker wel van patiënten spreken..
Eind vorige eeuw werd obesitas al erkend als chronische aandoening door de Wereld Gezondheids Organisatie. Inmiddels wordt dat ook onderstreept in de behandelrichtlijn (2008).

 

19. Wat doet de overheid?

 

 

De overheid heeft drie organen die zich richten op overgewicht. Het CO, KCO en het PON.
a. Wat is het convenant overgewicht? Het Convenant Overgewicht richt zich voornamelijk op de preventie van overgewicht en op kinderen. Je moet dan vooral denken aan gezond eten in kantines en in scholen; water in drinkautomaten; verwijderen frisdrankautomaten op scholen; reclame voor snoepgoed, waarschuwingen op etiketten zoals het kies bewust logo e.d.  Zie voor een link naar deze organisatie de website www.obesitasvereniging.nl.
b. Wat is het kenniscentrum overgewicht? Het Kenniscentrum Overgewicht is de wetenschappelijke vraagbank.
c. Wat is het Partnerschap Overgewicht Nederland? Het Partnerschap Overgewicht Nederland houdt zich bezig met het ontwikkelen van een ketenzorgmodel. Bijvoorbeeld met het implementeren van de in 2008 verschenen behandelrichtlijn.

 

18. Hoe komt het dat het verschil zo groot is, 10-15% van de bevolking is obees en toch maar 1500 leden?

 

Dat het ledental klein is heeft een aantal redenen.
Obesitas is pas sinds kort herkend als chronische aandoening. Deze herkenning heeft pas 2 jaar geleden ook geleid tot erkenning binnen de medische wereld. De algemene populatie is daar nog niet helemaal aan toe.
Over het algemeen is het zo dat naarmate de ziekte algemener is, de organisatiegraad lager is.
Daarnaast denken de meeste dikke mensen dat hun obesitas slechts tijdelijk is en zij de groep makkelijk kunnen verlaten. Zij zien daarom geen reden om zich daarop te organiseren.
 
Daarnaast zien we dat alle organisaties, van omroepen tot patiëntenorganisaties  een terugloop zien van het aantal leden. Informatie is bijvoorbeeld beschikbaar voor iedereen via internet. Onze leden zijn lid, omdat ze veelal sporten in een van onze besloten zwem- of fitnessgroepen.
 

 

17. Hoe groot is uw vereniging?

 

We hebben ongeveer 1500 leden. De meeste mensen zwemmen, fitnessen of wandelen bij ons. Het bereik is echter groter. De website trekt bijvoorbeeld 15.000 unieke bezoekers per maand.

 

16. Wat doet de Obesitas Vereniging?

 

We ondersteunen individuele leden, groepen en professionals; informeren, brengen mensen met elkaar in contact, ontwikkelen cursussen, organiseren sport-activiteiten en zijn de spreekbuis voor dikke mensen in tal van instellingen en overlegorganen.

  Missie: De Nederlandse Obesitas Vereniging wil een sterke positie voor mensen met overgewicht.

Wij willen bereiken dat:

  • de drempel naar een sportief leven laag is voor mensen met overgewicht.
  • mensen met overgewicht elkaar kunnen ontmoeten, erkennen en steunen.
  • de nadruk komt te liggen op gezondheidsbevordering en kwaliteit van leven.
  • de beeldvorming rond obesitas als chronische aandoening verbetert.
  • de volledige behandeling van obesitas terecht komt in de basisverzekering.
  • wetenschappelijk onderzoek naar obesitas (verder) wordt bevorderd.
  • de voorlichting naar de doelgroep en communicatie met behandelaars verbetert.
  • De maatschappij veilig, toegankelijk en gastvrij wordt ingericht.
Meer informatie over de vereniging kun je teruglezen op de site www.obesitasvereniging.nl.15. Bent u zelf dik?

 


...Daar hoef je zeker niet op te antwoorden.
Bedenk wel dat het bijna altijd gevraagd wordt, en ook nog eens je gewicht erbij. Zorg er wel voor dat je een antwoord klaar hebt.
Radio- en tv-presentatoren kunnen je nog wel eens verrassen met deze vraag. OOK als je met de redacteur afgesproken hebt dat je het daar niet over wilt hebben. Dus: zet je schrap.

 

14. Afvallen is toch gewoon minder eten en meer bewegen?

 

Zie ook vraag 11.
Dat ligt altijd aan hoeveel gewicht je moet verliezen en wat er aan het overgewicht ten grondslag ligt. Afvallen is vaak een langdurig proces en heeft beperkingen, zeker als je erg zwaar bent. De echte problemen zitten niet in het afvallen, maar in het op een lager gewicht blijven, de gewichtshandhaving. Per halve kilo gewichtsverlies heb je een bijvoorbeeld energiegat van 8 kcal. Dat gat kan bijvoorbeeld gevuld worden met extra beweging.
Als een lichaam veel vet heeft verloren verzet het lichaam zich daartegen. Het blijft hongerimpulsen afgeven ook als er voldoende voedsel is gegeten. Deze honger is op lange termijn niet te beheersen met wilskracht  alleen.
 13. Elk pondje gaat toch door het mondje?

 

Niet ieder lijf doet hetzelfde met dat ene pondje. Het erfelijk materiaal speelt hier een rol en bijvoorbeeld ook iemands dieetgeschiedenis. Vooral de effecten van strenge dieetkuren op de stofwisseling lijken een belangrijke rol te spelen. Ruim de helft van de mensen met obesitas hebben bijvoorbeeld een vertraagde stofwisseling.