logo

Buikomvang

Het meten van de buikomvang wordt vaak gedaan om de BMI te kunnen interpreteren. Deze maat geeft een goede indicatie van de hoeveelheid buikvet. Dit is een betere voorspeller van het risico op het ontwikkelen van diabetes type 2 en hart-en vaatziekten dan de BMI.

De WHO (Wereld Gezondheids Organisatie) adviseerde in 2000 bij vrouwen de grenswaarde van ≥ 88 cm, waarboven sprake is van een verhoogd risico op een slechtere gezondheid. Bij mannen ligt deze grens op ≥ 102 cm.