logo

Missie

De Nederlandse Obesitas Vereniging wil een sterke positie voor mensen met overgewicht.

Wij willen bereiken dat:

  • de nadruk komt te liggen kwaliteit van leven en gezondheidsbevordering voor iedereen met overgewicht.
  • de beeldvorming rond obesitas als chronische aandoening verbetert.
  • mensen met overgewicht elkaar kunnen ontmoeten, erkennen en steunen
  • de drempel naar een sportief leven laag is voor mensen met overgewicht
  • de volledige behandeling van obesitas terecht komt in de basisverzekering.
  • wetenschappelijk onderzoek naar obesitas (verder) wordt bevorderd.
  • de voorlichting naar de doelgroep en communicatie met behandelaars verbetert.
  • de maatschappij, veilig toegankelijk en gastvrij is ingericht.

Om dit te bereiken is versterking van de samenwerking met andere patiëntenorganisaties noodzakelijk.