logo

Wanneer is er sprake van overgewicht en obesitas?

Wil je weten of je kind overgewicht of obesitas heeft? Of ben je zelf jonger dan 18 en wil je het graag weten? Met de BMI meter van de NAE kun je een aardige inschatting maken. Deze BMI meter geeft een indicatie. Is er sprake van overgewicht of obesitas, ga dan niet zelf knutselen met diĆ«ten, maar raadpleeg dan de huisarts.

Voor kinderen gelden, anders dan bij volwassenen en de BMI, de afkapwaarden naar overgewicht en obesitas uit de volgende grafiek. Hierin wordt extra rekening gehouden met het ontwikkelingsstadium.

Fig.2 Internationale afkapwaarden BMI overgewicht en obesitas,
gebaseerd op BMI 25 en 30 kg/m2 op 18 jarige leeftijd.

Bovenstaande figuur geeft een aardig beeld van het natuurlijke verloop van het gewicht tijdens de groei. Voor het stellen van een diagnose in de spreekkamer verwijzen wij u door naar de Zorgstandaard. Op pagina 58 van de Zorgstandaard Obesitas staat een tabel met afkapwaarden, gebaseerd op de landelijke groeistudie in 1980, die hiervoor gebruikt wordt.