logo

De ontwikkeling sinds 1980

Het percentage kinderen met overgewicht is in Nederland in de periode 1980-1997 meer dan verdubbeld. In 1980 had 3-5% van de 5- tot 11-jarige jongens te maken met overgewicht, in 1997 was dit 7-12%. Het percentage jongens met obesitas in deze leeftijdsgroep is zelfs verachtvoudigd, van 0,1-0,3% tot 0,8-1,6%. Bij meisjes zijn vergelijkbare trends gevonden.

Sinds 1997 is het percentage 4-tot 15-jarige jongens met overgewicht gestegen van gemiddeld 8% naar 13,6%. Meisjes blijken vaker te dik te zijn dan jongens, vooral op jongere leeftijd. Gemiddeld is de prevalentie van overgewicht bij 4- tot 15-jarige meisjes gestegen van 11,4% in 1997, naar 16,8% in 2002-2004. Bij jongens van 4 tot en met 15 jaar is de prevalentie van obesitas gestegen van 0,2% in 1980 naar 1,0% in 1997 en vervolgens naar 2,6% in 2002-2004. Bij meisjes waren die cijfers 0,5% (1980), 1,3% (1997) en 3,3% (2002-2004). Zie ook de volgende grafiek uit de Nota Overgewicht, 2009.